Visual i Plàstica

CURS PROFESSOR/A ACTIVITATS DOCUMENTS
1ESO ROSI LUQUE 1. Dissenyar un cartell publicitari
2. Fotografiar pareidolies
1BAT ROSI LUQUE Dibuix tècnic de 1r
2BAT ROSI LUQUE Dibuix tècnic de 2n