1a setmana (14-17 d’abril)

Primer de BATXILLERAT A

Totes les activivitats de la 1a setmana en aquest document —->

PDF

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s
EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA
(20 minuts) (20 minuts) (20 minuts) (20 minuts) (20 minuts)
LLENGUA CATALANA CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI LLENGUA CASTELLANA FILOSOFIA LLENGUA ANGLESA
Feina setmanal Feina setmanal Feina setmanal Feina setmanal Feina setmanal
TECNOLOGIA / QUÍMICA INDUSTRIAL MATEMÀTIQUES DIBUIX TÈCNIC / BIOLOGIA FÍSICA
Enllaç químic Feina setmanal Feina Dibuix Tècnic
Feina Biologia

Primer de BATXILLERAT B

Totes les activivitats de la 1a setmana en aquest document —->

PDF

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s
EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA
(20 minuts) (20 minuts) (20 minuts) (20 minuts) (20 minuts)
LLENGUA CATALANA CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI LLENGUA CASTELLANA FILOSOFIA LLENGUA ANGLESA
Feina setmanal Feina setmanal Feina setmanal Feina setmanal Feina setmanal
LLATÍ / ECONOMIA LITERATURA CASTELLANA / PSICOLOGIA / FRANCÈS MATEMÀTIQUES APLICADES / GREC HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
Tasques Llatí Tasques Francès Tasques Grec