6a setmana (18-22 de maig)

Informació sobre els casals d’estiu

Captura de Pantalla 2020-05-09 a les 21.27.17

Segon d’ESO – Classes online i activitats setmanals

CLASSES ONLINE Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11-12   Matemàtiques (Adriana) Anglès ampliació (Raquel)   Anglès reforç (Raquel)
12-13     Matemàtiques (Pepe) Ciències (Juanjo) Matemàtiques (Pepe)
13-14       Música (Jose)  

Totes les activivitats de la 6a setmana en aquest document —->

PDF

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s
EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA
Tasques Tasques Tasques Tasques Tasques
         
LLENGUA CATALANA MATEMÀTIQUES LLENGUA ANGLESA FÍSICA I QUÍMICA LLENGUA CASTELLANA
Tasques setmanals Tasques Tasques setmanals Instruccions Recordatori
         
         
TECNOLOGIA   CIÈNCIES SOCIALS MÚSICA  
Tasques setmanals   Tasques 2A i 2B Tasques setmanals  
    Tasques 2C i 2D