5a setmana (11-15 de maig)

Termini matrícula PAU i informació matèries

Segon de Batxillerat A

Totes les activivitats de la 5a setmana en aquest document —->

PDF

MATÈRIA ACTIVITATS MATÈRIA ACTIVITATS
MATEMÀTIQUES Feina setmanal CATALÀ Feina setmanal
ANGLÈS Feina setmanal CASTELLÀ Feina setmanal
HISTÒRIA Feina setmanal FILOSOFIA Feina setmanal
FÍSICA Feina setmanal

Segon de Batxillerat B

Totes les activivitats de la 5a setmana en aquest document —->

PDF

Teseu abandona Ariadna

MATÈRIA ACTIVITATS MATÈRIA ACTIVITATS
MATEMÀTIQUES C.S. Feina setmanal CATALÀ Feina setmanal
FILOSOFIA Feina setmanal CASTELLÀ Feina setmanal
GEOGRAFIA Feina setmanal ANGLÈS Feina setmanal
HISTÒRIA Feina setmanal FRANCÈS Feina setmanal
LLATÍ I GREC Feina mes de maig
Exercici selectivitat Horaci
Teseu abandona Ariadna