4a setmana (4-8 de maig)

Termini matrícula PAU i informació matèries

Segon de Batxillerat A

Totes les activivitats de la 4a setmana en aquest document —->

PDF

MATÈRIA ACTIVITATS MATÈRIA ACTIVITATS
MATEMÀTIQUES Feina setmanal CATALÀ Feina setmanal
ANGLÈS Feina setmanal CASTELLÀ Feina setmanal
HISTÒRIA Feina setmanal FILOSOFIA Feina setmanal
FÍSICA Feina setmanal

Segon de Batxillerat B

Totes les activivitats de la 4a setmana en aquest document —->

PDF

MATÈRIA ACTIVITATS MATÈRIA ACTIVITATS
MATEMÀTIQUES C.S. Feina setmanal CATALÀ Feina setmanal
LLATÍ I GREC Feina setmanal CASTELLÀ Feina setmanal
GEOGRAFIA Feina setmanal ANGLÈS Feina setmanal
HISTÒRIA Feina setmanal FRANCÈS Feina setmanal
FILOSOFIA Feina setmanal