Educació Física

Curs Professor/a Activitats Documents
1ESO JORDI GIMÉNEZ L’alimentació mediterrània (qüestionari) L’alimentació mediterrània (info)
La Oca Anti Coronavirus
Calendari mes abril
2ESO AINHOA MARTÍNEZ Tasques
3ESO AINHOA MARTÍNEZ Tasques
4ESO JORDI GIMÉNEZ Feines i instruccions Calendari mes abril