El centre

Inici L’Institut Localització Oferta educativa Organització Secretaria Consergeria Circulars del curs AMPA ESO Batxillerat Departaments

PRINCIPIS EDUCATIUS DE L’INS. GALILEO GALILEI

Detallem, a continuació, els principis pedagògics que inspiren la tasca de l’equip de professors i de tota la comunitat educativa de l’INS. GALILEO GALILEI.

Entenem que el procés educatiu ni comença ni s’acaba a l’institut o l’escola. És la família la principal responsable de l’educació dels seus fills i una d’aquestes responsabilitats es concreta en l’elecció del centre on hauran de cursar els seus estudis.

Creiem que abans de decidir-vos a  matricular el vostre fill al nostre Institut, caldria dedicar uns minuts a la lectura d’aquests principis pedagògics així com a la del reglament de règim intern, que organitza la convivència en el centre.

L’educació és molt més que la simple transmissió d’uns continguts acadèmics. És també l’educació en uns valors, que ens han d’ajudar a conviure millor amb els altres. També en aquest punt és molt important la col·laboració de l’entorn familiar en la tasca educativa.

És per això que entenem que el respecte i l’acceptació dels principis pedagògics i de les normes de convivència del centre són bàsics  per a establir d’imprescindible contracte de col·laboració i de confiança mútua entre escola i família, sense el qual no és possible realitzar amb èxit la tasca educativa.

* * *

L’Institut d’Ensenyament Secundari GALILEO GALILEI és un centre educatiu públic de la Generalitat de Catalunya, que imparteix estudis d’ Ensenyament Secundari Obligatori  i de Batxillerat.

És, per tant, un institut no confessional, que s’inspira en els valors democràtics de la llibertat,  del pluralisme, i de la responsabilitat, així com en la tolerància, la solidaritat i el rebuig a tota discriminació per raons de sexe, raça, nacionalitat, status social o econòmic.

RESPECTE A LA FORMACIÓ ACADÈMICA

Entenem l’educació com un procés integral, en el qual, junt amb l’aprenentatge d’uns continguts acadèmics, els alumnes han de desenvolupar al màxim les seves capacitats intel·lectuals, aprenent a pensar i a aprendre.

Els continus avanços tècnics i científics i la incorporació de noves tecnologies a la producció i a la vida quotidiana, fan que avui més que mai hàgim de donar prioritat, en els nivells educatius obligatoris, a les assignatures instrumentals (llengües i matemàtiques) que serviran de base per a l’adquisició de nous aprenentatges.

També caldrà donar importància  a aquells coneixements de caràcter instrumental que ens han de servir per a utilitzar els recursos tècnics que són imprescindibles per desenvolupar-se amb independència en el món actual: informàtica, mitjans audiovisuals, tecnologia…

Per aconseguir formar ciutadans i ciutadanes, persones equilibrades físicament i emocionalment, capaces de gaudir en plenitud de les conquestes de la humanitat, valorar-ne la seva existència i defensar-la, ens cal també atendre els continguts acadèmics vinculats a les àrees humanística, científica, artística i d’expressió física.

Aquesta diversitat d’aprenentatges fa impossible parlar d’una única metodologia pedagògica. Som partidaris d’escollir la metodologia adient per a cada  context d’aprenentatge i per a les característiques de l’alumne que l’ha de protagonitzar.

Estem convençuts que l’educació és un dels principals instruments per superar les desigualtats en la nostra societat, i per tant, ens comprometem amb un ensenyament rigorós i de qualitat que permeti als nostres alumnes gaudir d’una efectiva igualtat d’oportunitats per afrontar els reptes acadèmics o professionals que se’ls presentin.

És per això que l’Institut planifica el seu currículum per aconseguir de potenciar aquelles àrees de coneixement on els dèficits de formació dels seus alumnes siguin més grans. En especial, atesos els condicionants sociolingüístics de l’entorn de l’Ins. Galileo Galilei, es garantirà que els alumnes accedeixin a un nivell de competència en l’ús oral i escrit de la llengua catalana igual a la del castellà.

El compromís amb un ensenyament rigorós i de qualitat ha de ser compatible amb l’atenció als diversos nivells i als diversos ritmes d’aprenentatge, i per això establim les matèries optatives de reforç i d’ampliació, que han de permetre a cada alumne donar el millor de si mateix. Cada grup d’alumnes tindrà un professor-tutor que tindrà cura d’un tracte personalitzat per a cada alumne i estarà coordinat amb els altres professors per portar a la pràctica el Pla d’Acció Tutorial que el Claustre aprova per a cada nivell educatiu.

RESPECTE A LA FORMACIÓ PERSONAL

Els objectius educatius no poden quedar limitats a l’aprenentatge d’uns continguts estrictament acadèmics. Volem que els nostres alumnes adquireixin uns valors que els permetin ser  persones madures i equilibrades emocionalment, capaces de ser solidàries i de viure amb responsabilitat, respecte i tolerància la llibertat pròpia i la  dels altres.

Defensem l’esperit lliure, crític i obert, i rebutgem la violència, física o de qualsevol altre tipus, com a mitjà per a resoldre els problemes.

Estem a favor de la pau, del respecte als drets humans, de la conservació de la natura i de la protecció del medi ambient i ens manifestem contraris a la intolerància, al racisme i a la falta de respecte en vers els altres.

Volem potenciar els valors de la constància i del treball ben fet, com a font de satisfacció personal.

Potenciarem les actituds positives envers la salut i el respecte al propi cos, així com l’oci creatiu i no consumista.

Estem convençuts que l’èxit  escolar o professional no s’ha de confondre mai amb l’èxit personal, i volem que el pas dels nostres alumnes per l’Institut Galileo Galilei els ajudi a aconseguir-los tots dos.

* * *

Aquest document fou aprovat per unanimitat en el claustre de 17 de gener de 1996 i pel Consell Escolar de 17 de setembre de 1996.

Inici L’Institut Localització Oferta educativa Organització Secretaria Consergeria Circulars del curs AMPA ESO Batxillerat Departaments

One response to “El centre

 1. Bon dia, Em dic Rosa Puchal, sóc Educadora Social del Centre e Serveis Socials Municipal del barri del Camp d’en Grassot al Districte de Gràcia. Em poso en contacte amb vosaltres per fer-vos una consulta referent a les targetes moneder de beca de menjador que s’han activat atesa la situació de quarentena i confinament. Des del nostre servei atenem una família la menor de la qual és alumna del vostre institut:
  Raia Bouziyane El Idrissi de 2n d’ESO
  La mare es presenta al nostre servei per dir que no ha rebut la targeta moneder corresponent a la beca menjador i que no pot contactar amb l’Institut.
  Ens podríeu dir que és el que ha de fer la família per poder obtenir la targeta?
  Moltes gràcies,
  Rosa Puchal
  rpuchal@bcn.cat

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s