8a setmana (1-5 de juny)

Termini matrícula PAU i informació matèries

Del Saló de l’Ensenyament i altres espais virtuals

Segon de Batxillerat A

Totes les activivitats de la 8a setmana en aquest document PDF
MATÈRIAACTIVITATSMATÈRIAACTIVITATS
MATEMÀTIQUESFeina setmanalCATALÀFeina setmanal
ANGLÈSFeina setmanalCASTELLÀFeina setmanal
HISTÒRIAFeina setmanalFILOSOFIAFeina setmanal
FÍSICAFeina setmanal  
8a setmana (1-5 de juny)

Segon de Batxillerat B

Totes les activivitats de la 8a setmana en aquest document PDF
MATÈRIAACTIVITATSMATÈRIAACTIVITATS
MATEMÀTIQUES C.S.Feina setmanalCATALÀFeina setmanal
FILOSOFIAFeina setmanalCASTELLÀFeina setmanal
GEOGRAFIAFeina setmanalANGLÈSFeina setmanal
HISTÒRIAFeina setmanalFRANCÈSFeina setmanal
LLATÍ I GRECFeina setmanal  
8a setmana (1-5 de juny)