2a setmana (20-24 d’abril)

Segon d’ESO – Classes online i activitats setmanals

CLASSES ONLINE Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11-12 Matemàtiques (Adriana)
12-13 Matemàtiques (Pepe) Ciències (Juanjo) Matemàtiques (Pepe)
13-14 Música (Jose)

Totes les activivitats de la 2a setmana en aquest document —->

PDF

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s
EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA
Galileo, movem-nos! Galileo, movem-nos! Galileo, movem-nos! Galileo, movem-nos! Galileo, movem-nos!
LLENGUA CATALANA MATEMÀTIQUES LLENGUA ANGLESA FÍSICA I QUÍMICA LLENGUA CASTELLANA
Tasques setmanals Tasques setmanals Tasques setmanals Tasques setmanals Tasques setmanals
TECNOLOGIA CIÈNCIES SOCIALS MÚSICA
Tasques setmanals Tasques (Rafa) Instruccions
Tasques (Marina)