3a setmana (27 d’abril – 1 de maig)

Primer d’ESO – Classes online i activitats setmanals

CLASSES ONLINE Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11-12 B Matemàtiques (Milos i Jordi) Biologia (Jose C)
12-13 Ed. Física Música (Jose) Tutoria (Jose C)
13-14

Totes les activivitats de la 3a setmana en aquest document —->

PDF

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s
EDUCACIÓ FÍSICA TUTORIA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA
(20 minuts) (20 minuts) (20 minuts) (20 minuts)
Canal Youtube Canal Youtube Canal Youtube Canal Youtube
LLENGUA CATALANA MATEMÀTIQUES LLENGUA ANGLESA BIOLOGIA I GEOLOGIA LLENGUA CASTELLANA
Activitats Activitats Activitats Activitats Activitats
Boy – Roald Dahl
descans descans descans descans descans
CIÈNCIES SOCIALS VISUAL I PLÀSTICA TECNOLOGIA MÚSICA TUTORIA
Activitats Activitats Activitats Tasques a Moodle