Comissions

Aquest curs 2012-2013 hem encetat una nova línia de treball, que pensem que funciona força bé, i que ha servit per augmentar la implicació de gairebé tot el professorat en el funcionament del centre, i per millorar la coordinació horitzontal. En aquesta línia hem mantingut les comissions que ja existien i n’hem constituït d’altres:

  • Comissió d’atenció a la diversitat (CAD): Gestiona tota l’atenció a la diversitat, amb l’objectiu sempre de garantir la millor atenció possible, optimitzant al màxim els recursos. Cal aconseguir que cada alumne progressi d’acord amb les seves capacitats. La formen la coordinadora pedagògica, cap d’estudis, coordinadors de nivell, psicopedagoga, coordinadora LIC i tutora d’aula d’acollida, i professional de l’EAP. Es reuneix setmanalment.
  • Comissió social: Tracta de recollir tota la problemàtica social de les nostres famílies per tramitar tots els ajuts que calguin i que l’actual situació econòmica permeti. La formen coordinadora pedagògica, cap d’estudis, coordinadors de nivell, coordinador LIC i treballadors socials, tant de l’EAP com de la zona. Es reuneix mensualment,
  • Comissió de biblioteca: Tracta d’impulsar l’ús de la biblioteca i el préstec de llibres. També actualitza el registre i cataloga les noves adquisicions. Col·labora amb el professorat del Pla d’Impuls a la lectura. D’aquí ha sorgit el Club de lectura, una hora setmanal de lectura personal a tots els nivells del centre. La formen un grup de professors/es interessats en el tema. Es reuneix setmanalment.
  • Comissió de convivència: Repassa els casos disciplinaris que es van produint, proposa les mesures a prendre i elabora el Projecte de convivència. La formen la cap d’estudis i el professorat interessat en el tema. Es reuneix setmanalment.
  • Comissió de les NOFC: És la comissió que revisa i actualitza o, si s’escau, elabora les NOFC. Aquesta feina, -com totes-, després és comentada pels departaments per proposar les esmenes que considerin oportunes i, traslladada al claustre. Finalment es sol·licita l’aprovació del consell escolar. La formen el director, cap d’estudis i el professorat interessat en el tema. Es reuneix setmanalment.
  • Comissió TAC: S’encarrega de coordinar totes les actuacions adreçades a millorar el sistema informàtic del centre, i també a proposar les millores necessàries per a què el nostre alumnat assoleixi un bon coneixement de les noves tecnologies. La formen el secretari, el coordinador TAC i el professorat que imparteix informàtica al centre.
  • Comissió de festes: La seva tasca consisteix en coordinar les sortides (enguany suspeses temporalment), entre les que destaquem el viatge final de 4t d’ESO o el viatge de 1r de Batx. Fa anys que l’equip directiu treballem per aconseguir que hi hagi una distribució racional de les sortides al llarg del curs, i pensem que hem anat millorant molt en aquest sentit, encara que queda camí per recórrer.

També organitza diferents activitats, algunes més acadèmiques, com la diada de St. Jordi i d’altres no tant, com pot ser la festa de comiat dels alumnes de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat, la celebració de Nadal amb tot el professorat o el sopar de final de curs.

Aquestes activitats pensem que no solament són agradables, sinó que milloren el clima de cohesió i el sentiment de pertinença al grup, la qual cosa es reflecteix després en la feina del dia a dia.

Aquesta comissió la dirigeix la professora responsable d’activitats i serveis, sempre en contacte amb la coordinadora pedagògica, i està formada  pel professorat interessat en el tema.

  • Pàgina web: La nova pàgina web del centre està activa des del curs 2012-13. Hi ha un professor encarregat d’actualitzar-la constantment, però tothom hi pot fer les seves aportacions. Fins i tot  dóna cabuda al blog relacionat amb l’impuls a la lectura.

El director i cap d’estudis es reuneixen periòdicament amb els caps de departament, segons els temes a tractar.

Departaments

Equips docents

Altres coordinacions

Comissions

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s