1a setmana (14-17 d’abril)

Tercer d’ESO – Classes online i activitats setmanals

CLASSES ONLINE Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11-12 Mates (Mònica i Jordi) Català (Meritxell) Anglès (Lia) Biologia (Joana)
12-13 Ciències (Juanjo) Tutoria 3rA (Meritxell)
13-14 Castellà (Raquel) Castellà (Raquel)

Totes les activivitats de la 1a setmana en aquest document —->

PDF

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s
EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA
AULA OBERTA AULA OBERTA AULA OBERTA AULA OBERTA AULA OBERTA
Activitats setmanals Activitats setmanals Activitats setmanals Activitats setmanals Activitats setmanals
LLENGUA CATALANA MATEMÀTIQUES LLENGUA ANGLESA BIOLOGIA LLENGUA CASTELLANA
AULA OBERTA / deures Xinhao AULA OBERTA AULA OBERTA
Activitats setmanals Activitats setmanals Activitats setmanals Activitats setmanals Activitats setmanals
TECNOLOGIA VISUAL I PLÀSTICA FÍSICA I QUÍMICA CIÈNCIES SOCIALS
AULA OBERTA
Activitats setmanals Activitats setmanals Activitats setmanals