Llengua catalana

PROFESSOR/A CURS ACTIVITATS DOCUMENTS
ROSA PUJOL 1ESO Feina per passar aquests dies
AURORA CASTELLANO 2ESO B Tasques per 2n B i C
TONI LLANSANA 2ESO D Passar a net tots els exercicis fets a classe (1a i 2a avaluació)
Llegir els textos i fer els exercicis de comprensió lectora:
Tema 5 (Pàgines112-114)
Tema 6 (Pàgines 136-138)
Tema 7 (Pàgines 166-169)
MERITXELL FOLCH 3ESO Activitats per la quarantena
AURORA CASTELLANO 4ESO C Tasques PDF
Comentari de text Comentari de text
TONI LLANSANA 1BAT Durant aquest temps de cofinament heu de preparar pel vostre compte els temes 6 i 10 del llibre de text (exercicis inclosos)