Geografia i Història

PROFESSOR/A CURS ACTIVITATS DOCUMENTS
MARINA ANDRÉS 1ESO Feina i instruccions
MARINA ANDRÉS 2ESO Feina i instruccions
LURDES CORRAL 3ESO Feina i instruccions per 3ESO A, B, C
NOVES INSTRUCCIONS
JOANA BEATO 3ESO Tema 5. La mineria i l’energia (3ESO C) PDF
JOANA BEATO 4ESO Activitats per 4t A, B i C
La Primera Guerra Mundial (1) PDF
La Primera Guerra Mundial (2) PDF
Tema 7. La revolució russa PDF
LURDES CORRAL 1BAT Feina i instruccions
NOVES INSTRUCCIONS
LURDES CORRAL 2BAT Feina i instruccions
NOVES INSTRUCCIONS
JOANA BEATO 2BAT Guerra civil (part 1) Unitat 7 del llibre PDF
Activitats d’ampliació