5a setmana (11-15 de maig)

Informació sobre els casals d’estiu

Captura de Pantalla 2020-05-09 a les 21.27.17

Segon d’ESO – Classes online i activitats setmanals

CLASSES ONLINE Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11-12 Matemàtiques (Adriana)
12-13 Matemàtiques (Pepe) Ciències (Juanjo) Matemàtiques (Pepe)
13-14 Música (Jose)

Totes les activivitats de la 5a setmana en aquest document —->

PDF

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s
EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA
Tasques Tasques Tasques Tasques Tasques
LLENGUA CATALANA MATEMÀTIQUES LLENGUA ANGLESA FÍSICA I QUÍMICA LLENGUA CASTELLANA
Tasques setmanals Tasques setmanals Tasques setmanals Tasques setmanals Tasques setmanals
TECNOLOGIA CIÈNCIES SOCIALS MÚSICA
Tasques setmanals Tasques 2A i 2B Tasques setmanals
Tasques 2C i 2D