1a setmana (14-17 d’abril)

Primer d’ESO – Classes online i activitats setmanals

CLASSES ONLINE Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11-12 B Matemàtiques (Milos i Jordi) Biologia (Jose C)
12-13 Ed. Física Música (Jose) Tutoria (Jose C)
13-14

Totes les activivitats de la 1a setmana en aquest document —->

PDF

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s
EDUCACIÓ FÍSICA TUTORIA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA
(20 minuts) (20 minuts) (20 minuts) (20 minuts)
LLENGUA CATALANA MATEMÀTIQUES LLENGUA ANGLESA BIOLOGIA I GEOLOGIA LLENGUA CASTELLANA
Activitats Activitats Activitats Activitats Activitats
descans descans descans descans descans
CIÈNCIES SOCIALS VISUAL I PLÀSTICA TECNOLOGIA MÚSICA TUTORIA
Activitats Activitats Activitats Activitats