Daily Archives: 24 Mai 2014

La Generalitat promou la desigualtat en educació

Font: El Periódico

Margarida Prats

Sóc professora en un institut d’un barri de Barcelona fortament castigat per la crisi en què les famílies disposen de molt pocs recursos econòmics. Ens han comunicat que el curs vinent ens retallaran la plantilla docent en, com a mínim, una persona. Aquesta decisió ens impedirà fer grups d’atenció a la diversitat. La retallada de personal s’afegeix a la falta de recursos que patim a tots els nivells. Per posar només un exemple: disposem de quatre ordinadors per a un claustre de 40 persones. Aquesta situació no és única del meu institut, sinó que es dóna en molts altres centres públics.

Mentrestant, la Conselleria d’Ensenyament concerta centres d’elit on les famílies tenen prou poder adquisitiu per pagar quotes molt elevades. Aquesta situació que es viu en l’educació a Catalunya no pot ser més injusta, ja que contribueix a l’augment de la desigualtat entre barris de Barcelona que s’està donant els últims anys. La Conselleria ha de replantejar els criteris per concertar centres, denegar el concert als d’elit i invertir els recursos en la xarxa pública, sobretot en les escoles i instituts dels barris més desafavorits.

Dissabte, 10 de maig del 2014