Daily Archives: 10 febrer 2013

Graduat en ESO. Proves extraordinàries.

Els/les alumnes que van acabar 4t d’ESO amb 5 matèries suspeses o menys (cursos 2010-2011 i 2011-2012), tenen dret a presentar-se enguany per intentar obtenir el Graduat en ESO.

El calendari de les proves, amb els continguts mínims exigibles de cada matèria i els criteris d’avaluació, és el següent:

Hora Dimarts 5 de març Dimecres 6 de març Dijous 7 de març
10h

Català

11h30

Educació física

Matemàtiques

12h30

Religió / Anglès

Castellà

Ciències Socials